Blogg

Stillasittande och ohälsa

stillastittande

Hur påverkar stillasittande vår hälsa?

Vi lever idag i ett samhälle vars möjligheter att vara stillasittande ökar och studier visar att svenskar är stillasittande mer än hälften av den vakna tiden, men vad definieras som stillasittande och vad har lett till denna förändring1,2? Stillasittande är en benämning på ett beteende med låg energiförbrukning, antingen i sittande eller liggande ställning. Man har även kommit fram till att man måste skilja på fysisk aktivitet och stillasittande, att de är två helt separata faktorer som båda påverkar vår hälsa på olika sätt. Man kan uppfylla folkhälsomyndighetens rekommendationer av daglig fysisk aktivitet medan man samtidigt är stillasittande större delen av dagen. Detta medför trots allt konsekvenser. En av faktorerna som lett till ökat stillasittande är den teknologiska utvecklingen och att samhället har blivit allt mer automatiserat. Skärmbundna aktiviteter samt hemkörd mat är mångas verklighet idag. Även våra dagliga transporter till och från arbete eller affärer kan lätt ersättas med bil, buss, tåg eller elsparkcyklar. Många arbeten utförs även stillasittande och bakom ett skrivbord vilket resulterar i en allt mer inaktiv vardag. Därav har inte bara möjligheterna för att vara stillasittande ökat, utan också blivit ett krav för att kunna utföra sitt dagliga arbete3

Stillasittande och fysisk ohälsa

Det är viktigt att långsiktigt investera i att vara fysiskt aktiv i sin vardag, men trots den investeringen så är det minst lika viktigt att investera i den enklare vardagliga aktiviteten. Forskning visar att långvarigt dagligt stillasittande, oavsett den fysiska aktivitet eller motion du gör under din dag, innebär en ökad risk för diabetes typ 2, fetma och hjärt- och kärlsjukdomar samt förtida död4,5. Cellaktiviten, ens blodsockernivåer och ens metabolism samt ämnesomsättning är även några andra funktioner i kroppen som påverkas negativt6. Det man bör ha i åtanke är fortsatt bibehålla rörelse under dagen med hjälp av till exempel enklare promenader som tillägg till den träning man utför under sin vecka.

Stillasittande och psykisk ohälsa

Det finns idag massvis av studier och vetenskaplig forskning som visar hur regelbunden fysisk aktivitet bidrar till en positiv psykisk hälsa, men å andra sidan finns det färre studier som visar sambandet av hur stillasittande påverkar ens psykiska hälsa. Det har dock gjorts studier inom ämnet som visar på en försämrad livskvalité och en ökad risk för depression för dem som är stillasittande mer än hälften av dagen7, men det är ett lågt antal studier av vetenskaplig karaktär vilket inte ger ett tillräckligt starkt stöd för ett konstaterande.  

Däremot har man kunnat komma fram till ett tydligt samband mellan ungdomars stillasittande och den ökade risken för depressionssymtom. I en brittisk studie, som genomfördes på 4 257 barn under en period på 6 år, kunde man se att ju mer stillasittande man var under åldrarna 12, 14 och 16 år desto större var förekomsten av depressiva symptom i 18 årsåldern8.

Hur kan man öka den vardagliga aktiviteten?

All rörelse är bra rörelse. Det är inte av en slump att denna mening genomsyrar ACT och företagets värderingar. Att uppmuntra rörelse i alla dess former är ett verktyg för att motivera och uppmuntra till en mer aktiv vardag. Vi kan ständigt påpeka, berätta och förtydliga hur vi ska jobba med hälsa, men vi behöver även agera med handlingar. Det räcker inte med att stå med pekpinnen, utan det gäller även att vara en god förebild och på så sätt inspirera till rörelse. Underlätta för människor att agera rätt för att finna sin typ av rörelse. Vi är alla skapta olika och det finns inte bara en väg för uppnå en god fysisk, psykisk och social hälsa. Att därför få arbeta med hälsofrämjande insatser inom arenor som t.ex. arbetsplatsen samt skolan är en ära samt en viktig satsning för hela samhället och dess aktörer. 

Vi behöver människor som mår bra för att samhället ska frodas och växa. 

Det är viktigt att kunna skräddarsy och bemöta sina anställdas behov med flera hälsoaktiviteter för att nå alla inom en organisation. Det kan vara allt från mindre rörelse pauser, veckoliga gruppträningsaktiviteter till hälsoföreläsningar för att bidra till kunskap och lärdom. Att även mäta investeringarna för friskvård och hälsa på arbetsplatsen är ett verktyg för att uppnå hållbar och långsiktig hälsa på både individ- och gruppnivå. 

Vill ni veta mer om ACT Wellness?

Hör gärna av er för att få veta mer om hur ACT Wellness kan hjälpa er så kan vi tillsammans diskutera era hälsofrågor! Kontakta oss genom att fylla i formuläret nedan eller maila info@actwellness.se.

Se även våra tjänster här.

Källor

  1. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25970580/
  2. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17805081/
  3. https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1230406/FULLTEXT01.pdf
  4. http://gih.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A641387&dswid=5899
  5. https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1230406/FULLTEXT01.pdf
  6. https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1230406/FULLTEXT01.pdf
  7. https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1337172/FULLTEXT01.pdf
  8. https://www.thelancet.com/journals/lanpsy/article/PIIS2215-0366(20)30034-1/fulltext