Blogg

Massage på jobbet – Proaktivt hälsoverktyg

Företagsmassage

3 viktiga anledningar till varför man ska använda sig av massage på jobbet

Massage på jobbet är en förebyggande och friskvårdande behandling som har blivit allt mer populärt att använda sig av på arbetsplatsen. 

Flera organisationer inser vilken betydelse det har att värna och ta hand om sina anställda genom att erbjuda en friskvårdsförmån så som massage på kontoret. 

Att göra massage på jobbet lättillgängligt för dem anställda är i sig en otrolig förmån vilket leder till flera positiva fördelar för både individen och företaget. 

I denna artikel kommer vi att ta upp och närmare beskriva några fördelar till varför man bör använda sig av företagsmassage på kontoret.

Vi bryr oss med massage på jobbet!

Ett företag som visar att man bryr sig om sina anställda blir populärare att jobba på.

Enligt studier som Sverige Studien1 och Deloittes undersökning2 som har besvarats av över 11 000 HR- och yrkesverksamma så är hälsa på arbetsplatsen högt värderat av medarbetarna. Man visar sina anställda att man bryr sig om deras hälsa och välbefinnande vilket gör att företaget förstärker sin employer branding. 

Man får det enklare att locka och bibehålla duktiga medarbetare. 

En av dem viktigaste fördelarna med massage på jobbet

Utöver att massage lindrar smärtor och andra kroppsliga besvär så är en av dem viktigaste fördelarna av massage på arbetsplatsen att den minskar stress och ökar individens välbefinnande.3 Flera “må-bra” och “lugnande” hormoner frisläpps under massagen vilket är ett kraftfullt verktyg mot stress. Även produktionen av endorfiner, kroppens smärtstillare, blir högre vilket gör det lättare för kroppen att lindra smärta samt ökar vår vilja att sova, äta och dricka.

Att ge och få tillbaka

Att investera i massage på jobbet är effektivt tillvägagångssätt för att öka individens prestation och är samtidigt kostnadseffektivt för företaget. Man förebygger dels sjukskrivningar på grund av t.ex. stress samt att man får tillbaka en friskare, gladare och produktivare anställd. Man undviker därmed kostnader för sjuklön, rehabiliteringskostnader samt andra kostnader som blir en konsekvens av fysisk och psykisk ohälsa. Att investera i massage på arbetsplatsen är ett proaktivt tillvägagångssätt för att öka välbefinnandet på arbetsplatsen. En proativ företagshälsa sparar företag resurser såsom tid, pengar och framför allt fysisk samt psykisk ohälsa.4

Läs mer: 

https://actwellness.se/foretagsmassage/ 

https://www.skatteverket.se/privat/skatter/arbeteochinkomst/formaner/personalvardmotionochfriskvard.4.7459477810df5bccdd4800014540.html

Massage på jobbet

Källor

  1. https://www.sverigestudien.se/wp-content/uploads/2020/11/Insikter-Sverigestudien-sep-2020.pdf
  2. https://www2.deloitte.com/se/sv/pages/human-capital/articles/2018-human-capital-trends.html
  3. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/8884390/
  4. fhvforskning.se/images/Analysverktyget/Analysv_webb_2017_HR.pdf