ACT Wellness

Livsstilsverktyg

ACT Wellness livsstilsverktyg är en nulägesanalys av medarbetarens livsstil och beteenden för att kartlägga styrkor, risker samt förbättringsområden på individ-, grupp- och organisationsnivå. Med livstilsverktyget kan ni kartlägga era medarbetares allmänna hälsa idag och få ett vetenskapligt förankrat underlag för investeringar inom friskvård och hälsa. 

Hur fungerar ACT Wellness livstilsverktyg?

Testen görs digitalt via en utskickad webbenkät och även helt anonymt för att alla medarbetare ska vilja svara så ärligt som möjligt. På så sätt ökar vi chansen att få ärliga resultat samt ett bra beslutsunderlag för fortsatt utveckling. Den enskilda personen får direkt en återkoppling efter avslutat test med personligt anpassade råd om hälsosamma levnadsvanor baserade på medarbetarens svar samt konkreta verktyg som stöd för förändring. Företaget kommer även få en rapport på grupp- eller organisationsnivå och med dessa resultat får man ett bra beslutsunderlag som man kan använda för att ta fram fler utvecklingsförslag. Uppföljningar görs enligt överenskommelse för att se hur era medarbetares välbefinnande utvecklas över tid på individnivå gruppnivå och organisationsnivå. 

Alla frågor och råd som ges i testen är evidensbaserade, vilket betyder att de bygger på den senaste kunskapen som finns samt följer dem svenska officiella rekommendationerna om hälsosamma levnadsvanor. 

Livstilsverktyg - Fördelar

 • Nulägesanalys av livsstil och beteenden

 • Kartläggning av styrkor, risker och förbättringsområden

 • Beslutsunderlag för fortsatt hälsoarbete inom friskvård och hälsa 

 • Vetenskapligt förankrad och användarvänlig

Livsstilsverktyg - Hälsoområden

 • Fysiskt aktivitet och motion

 • Stress

 • Sömn

 • Mental hälsa

 • Matvanor 

 • Alkohol och tobak

 • Motivation till förändring

Vill ni veta mer om hur vi kan hjälpa ert företag eller er organisation med kartläggning av hälsa? 

Kontakta oss genom att fylla i formuläret nedan eller maila info@actwellness.se.

Läs mer om ACT Wellness andra friskvårdstjänster genom att klicka här.