FAQ

FAQ

ACT Wellness är ett friskvårdsföretag som erbjuder företag skräddarsydda friskvårdslösningar för företagets anställda som är utformade efter företagets behov. Med mätbara verktyg, hälsofrämjande insatser och proaktiva lösningar är vår målsättning att förbättra samt utveckla den allmänna hälsan för företagets anställda. Resultatet av hälsofrämjande insatser för dina anställda kommer leda till en ökad produktivitet för företaget, förstärkt sammanhållning, en attraktivare arbetsplats och friskare medarbetare! Vilket kommer resultera i minskade utgifter för sjuklön och andra kostnader som blir en konsekvens av fysisk och psykisk ohälsa.

Inom ACT Wellness finns det en bred kompetens inom friskvård och hälsa. Gruppträningsinstruktörer, massörer samt kunniga föreläsare. Beroende på hur just er lösning kommer att se ut så kommer en eller flera av dessa finnas vid er sida i ert hälsoarbete. Oavsett tjänst så kommer ni alltid ha en kontaktperson hos ACT Wellness vars mål är att se till att ni har den lösningen som passar just er målgrupp samt verksamhet bäst.

Vi skräddarsyr våra friskvårdslösningar utefter våra kunders lokaler. Vi håller till i företagets friskvårdslokal, utomhus eller på annan lämplig plats i eller runt omkring företagets lokal. Vi kan även erbjuda många av våra tjänster digitalt.

Vi börjar alltid med ett första möte där vi får chansen att lära känna varandra och varandras verksamheter. Utefter behov, företagets egna målsättningar för hälsa samt vår livsstilsprofil så tar vi fram en friskvårds lösning som passar för er. När vi sedan kommit fram till en överenskommelse så tar det ca 2-4 veckor innan ert nya hälsoarbete kommer igång.

Läs gärna mer, https://actwellness.se/vara-tjanster/

Vill ni veta mer om hur vi kan hjälpa er med ert friskvårdsarbete?

Vi träffas gärna på ett möte för att prata mer och diskutera era hälsofrågor! Kontakta oss på info@actwellness.se eller ring +46 734 00 05 13. 

ACT Youth är en rörelseaktivitet för skolor inom Stockholms län skapat av ACT Wellness som erbjuder kunskap, inspiration och motivation inom träning samt hälsa för att öka den fysiska aktiviteten hos unga. Vi vill göra de yngre medvetna om träningens alla positiva fördelar fysiskt, psykiskt och socialt genom teoretiska föreläsningar och praktiska styrkeövningar i skolan. 

Läs gärna mer, https://actwellness.se/act-youth/

Utbildade instruktörer inom gruppträning och styrketräning samt personer som har erfarenhet av att jobba med ungdomar inom lagsport och inom skolan.

Vi vill kunna nå så många av eleverna som möjligt och för att kunna göra detta så utförs alla tillfällen i skolans lokaler antingen under eller efter skoltid.

Vi börjar alltid med ett första möte där vi får chansen att lära känna varandra och varandras verksamheter. När vi sedan kommit fram till en överenskommelse så tar det ca 2-4 veckor innan ert nya hälsoarbete tidigast kommer att komma igång.

Läs gärna mer, https://actwellness.se/act-youth/

Vill ni veta mer om hur vi kan hjälpa er skola med elevernas hälsa? 

Vi träffas gärna på ett möte för att prata mer och diskutera era hälsofrågor! Kontakta oss på info@actwellness.se eller ring +46 734 00 05 13.