Blogg

ACT Vision

promenadgrupp

ACT Wellness värderingar

ACT Wellness är ett friskvårdsföretag som tror på aktiv rörelse, att ta hand om sig själv och en stark gemenskap. Dessa värderingar genomsyrar våra egna privata liv och nu vill vi, med våra kunskaper och erfarenheter, föra vidare dessa värderingar till samhället. Ett samhälle som rör sig allt för lite och är alldeles för stillasittande1. Många har idag svårt har uppnå WHO:s rekommendationer och riktlinjer för fysisk aktivitet, vilket är 150 minuter pulshöjande fysisk aktivitet varje vecka. Enligt Folkhälsomyndigheten är otillräcklig fysisk aktivitet hos människor en bidragande orsak till förtida dödlighet globalt. Uppskattningsvis skulle 4-5 miljoner dödsfall per år kunna undvikas om världen och samhället blev mer aktiva i sina liv. Det kan även motverka flera utav våra största folksjukdomar, som t.ex. hjärt- och kärlsjukdomar, flera former av cancer, högt blodtryck och typ 2-diabetes2

Det går inte att förbise att en aktiv livsstil och en medveten syn på hälsa kan göra underverk. Vi förstår att livet har många krav. Familj, vänner, karriär och träning är bara några. Ofta blir det sista bortprioriterat i ett allt mer pågående samhälle. Det är här vi på ACT vill vara med och hjälpa er att ta steget mot en mer aktiv och sundare livsstil. Vi vill, med våra friskvårdstjänster erbjuda och skapa enkla möjligheter för människor att förbättra sitt allmänna välmående samt främja en positiv hälsoutveckling i samhället. Oavsett om det gäller din promenad till jobbet på morgonen, din avkopplande yoga stund på kvällen eller ditt utmanande cirkelpass så ställer vi oss bakom din aktivitet. För enligt oss på ACT så är all rörelse, bra rörelse och tillsammans kan vi sätta samhället i rörelse!

Hur går vi tillväga och vad är vår vision?

ACT Wellness är ett friskvårdsföretag som arbetar med proaktiva friskvårdslösningar, vilket innebär att vårt mål är att agera innan skadan har uppstått. Vi vill förebygga att man hamnar i riskgrupp och istället vill vi hjälpa dig mot ett friskare liv där man får ta del av alla positiva fördelar som fysisk aktivitet, bra kost och en medveten hälsosyn har att ge oss människor. För att nämna några positiva fördelar av ovanstående så får man en förbättrad kognitiv förmåga och sömn, vilket kommer öka din produktivitet både i ditt privata liv samt inom ditt arbete345, ett gladare och friskare humör6 och en förbättrad livskvalite överlag78.

Vår målsättning är att uppnå positiva hälsoresultat tillsammans med er och i slutändan kunna säga att vi gör skillnad tillsammans. Vår vision är ett samhälle i rörelse!

Vill ni veta mer om ACT Wellness?

Vi träffas gärna på ett möte för att prata mer och diskutera era hälsofrågor! Kontakta oss genom att fylla i formuläret nedan eller maila info@actwellness.se.

Se även våra tjänster på https://actwellness.se/vara-tjanster/.

Källor

  1. https://idrottsstatistik.se/motion-och-fysisk-aktivitet/fysisk-aktivitet/ .
  2. https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/106a679e1f6047eca88262bfdcbeb145/riktlinjer-fysisk-aktivitet-stillasittande.pdf.
  3. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15892929/.
  4. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20223924/.
  5. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3041121/
  6. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20422333/
  7. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11665913/.
  8. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26994266/.